Home / Di tích lịch sử

Di tích lịch sử

Khái niệm

Di tích lịch sử là dấu vết của quá khứ còn lưu lại. Có thể là trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử.

Ở Việt Nam, 1 di tích khi đủ các điều kiện sẽ được công nhận. Theo thứ tự như sau: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến năm 2014, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh. Trong đó có hơn 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia. Hơn 7.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Với tỷ lệ chiếm khoảng 70% di tích của Việt Nam. Trong số di tích quốc gia có 62 di tích quốc gia đặc biệt. Trong số 62 di tích quốc gia đặc biệt đó có 8 di sản thế giới.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.