Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Trong một thế giới hội nhập và phát triển như ngày nay, mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ về văn hoá, lịch sử và nguồn cội của đất nước. Để từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu với quê hương, đất nước để có một tầm nhìn và hướng đi đúng đắn góp phần cho sự phát triển của nước nhà, cũng như sự tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Một sự thực hiện nay là việc giáo dục về kiến thức Lịch sử tại các trường học chưa đem lại nhiều hiệu quả, cùng với sự tiếp thu kiến thức không có sàng lọc từ internet và các mạng xã hội, dẫn đến một lỗ hổng lớn về lịch sử của đại bộ phận thế hệ thanh niên, và điều này góp phần tạo ra những hệ luỵ lớn như việc mọi người mất dần tình yêu với quê hương, dân tộc, thiếu tự tin khi so sánh với các nước khác, …

Với mong muốn xây dựng một kênh thông tin đầy đủ, có hệ thống về lịch sử Việt nam từ thời kỳ dựng nước đến nay. Góp phần truyền bá kiến thức lịch sử cho mọi người dân Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng nên Blog Lisuvina. Nội dung của Blog là sự tập hợp, sưu tầm, tổ chức và sắp xếp những thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các giai đoạn lịch sử, sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử Việt Nam… từ nhiều nguồn tài liệu chính thống của Việt nam. Chúng có giá trị khác nhau như sách, tạp chí, các cơ sở dữ liệu điện tử,…

Bố cục của Blog được chia thành các mục chính như sau:

  • Văn hóa: là nơi bạn đọc có thể tìm hiểu, tổng hợp được những kiến thức văn hóa của Việt Nam
  • Nhân Vật lịch sử: là các bài viết về các nhân vật đã tham gia, có ảnh hưởng tới một giai đoạn trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.
  • Trận đánh lịch sử: là các bài viết về các trận đánh nổi tiếng trong lịch sử nước nhà.
  • Danh nhân văn hóa: tổng hợp các Nhân vật lịch sử, những người có tầm ảnh hưởng lớn tới đất nước trong một giai đoạn nào đó trong lịch sử.
  • Di tích lịch sử: là nơi tổng hợp các bài viết về những địa danh, di tích gắn liền với các sự kiện hoặc nhân vật  lịch sử.
  • Truyền thuyết: là nơi tổng hợp các truyền thuyết lịch sử. Găn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta

Do nhóm biên tập đều không phải là các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, và nội dung Blog được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, nên bạn đọc có thể sẽ tìm thấy những sai sót trong nội dung của các bài viết. Rất mong bạn đọc sẽ đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể cải thiện Blog ngày một hoàn chỉnh hơn, tạo thành một nơi hữu ích cho tất cả mọi người có thể cùng tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử đất nước.

Trân trọng,