Home / Thời tiền sử

Thời tiền sử

Giới thiệu

Thời tiền sử được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời và là một xã hội đã hình thành theo chế độ nhà nước sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Các giai đoạn của thời tiền sử được chia ra như sau:

1. Hậu thời đại đồ đá cũ: Trong đó nổi bật là 2 nên văn hóa lớn là văn hóa Tràng An và văn hóa Sơn vi

2. Thời đại đồ đá mới: Trong đó có Văn hóa Hòa Bình và Văn hóa Bắc Sơn

3. Thời đồ đồng đá: Nổi lên là nền văn hóa Phùng Nguyên

4. Thời đại đồ đồng: Trong đó có văn hóa Đồng Đậu và văn hóa Gò Mun

5. Thời đồ sắt: Trong đó có Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo.