Home / Trận đánh lịch sử

Trận đánh lịch sử

Khái niệm

Trận đánh lịch sử là những chiến dịch, trận đánh diễn tra trong quá khữ. Chúng có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi vận mệnh của đật nước.

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dòng chạy lịch sử Việt nam có rất nhiều trận đánh nổi tiếng. Chúng đã tạo nên rất nhiều những nhân vật lịch sử có thể nói là vĩ đại của Việt Nam.

Những trận đánh nổi tiếng như: trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền phá quân Nam Hán. Trận Bạch Đằng năm 1288 của Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên Mông lần 3. Trận Điện Biên Phủ Đại tướng Võ Nguyên Giáp phá quân Pháp, Trận Chi Lăng Xương Giang Quang Trung đánh quân Thanh… Những trận đánh đó đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Đó cũng là những bài học lịch sử cho những kẻ có ý muốn xâm chiếm Việt Nam

Trận Chi Lăng – Xương Giang Lê Lợi đại phá quân Minh

Chi Lăng Xương Giang 1

Chi Lăng Xương Giang là một loạt trận đánh diễn ra từ ngày 18 tháng 9 năm 1427 đến cuối tháng 10, năm 1427 giữa nghĩa quân Lam Sơn người Việt do Bình Định vương Lê Lợi cùng Lê Sát, Lưu Nhân Chú và nhiều tướng khác chỉ huy và 2 đạo quân viện binh nhà Minh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh …

Xem chi tiết...