Home / Tag Archives: văn hóa phi vật thể

Tag Archives: văn hóa phi vật thể

Nhã nhạc Cung đình Huế

nhã nhạc cung đình huế

Huế được lựa chọn làm Kinh đô Triều Nguyễn, là trung tâm văn hóa chính trị của dân tộc Việt (1788-1945). Nơi đây hội tụ nhiều nhân tài trên khắp mọi miền đất nước và cũng là nơi giao thoa của các nền văn hóa khác nhau. Chính nơi đây, …

Xem chi tiết...